Tools
หัวข้อ

 Featured
ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปสำหรับโปรโมชั่น

หมายเลขอ้างอิง: AA-00383 อัพเดตล่าสุด: 07/02/2018 14:52 90 เรตติ้ง/ 173 ความคิดเห็น บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?

ข้อตกลงและเงื่อนไขควบคุมโปรโมชั่นต่างๆ

 1. ข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ ใช้ควบคุมโปรโมชั่นต่างๆ ที่อยู่ภายใต้ SBOBET สปอร์ตบุ๊ค  (“เว็บไซต์”) ในกรณีที่มีความขัดแย้งหรือคลุมเครือ ระหว่างข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป (General Terms and Conditions) กับข้อตกลงและเงื่อนไขโปรโมชั่น (Promotion Terms) ขอถือสิทธิ์ให้ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป (General Terms and Conditions) เป็นที่สิ้นสุด
 2. โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถร่วมกับสมาชิกที่อาศัยอยู่ในประเทศ อัฟกานิสถาน, อเมริกัน ซามัว, อาร์เมเนีย, ประเทศออสเตรเลีย, เบลเยียม, ฝรั่งเศส, เฟรนช์เกียนา, เฟรนช์ฝรั่งเศส โปลินีเซีย, ฝรั่งเศสใต้, เยอรมนี, กรีซ, กัวเดอลูป, กวม, ฮ่องกง,  ประเทศฮังการี, อิหร่าน, อิรัก, ไอวอรี่โคสต์, ลัตเวีย, ไลบีเรีย, ลิเบีย, มาร์ตีนิก, มายอต,ไนจีเรีย, หมู่เกาะมาเรียนาเหนือ, เกาหลีเหนือ, ฟิลิปปินส์, โปรตุเกส, เปอร์โตริโก, เรอูนียง, รัสเซีย, สิงคโปร์, สโลวาเกีย, โซมาเลีย, แซงปิแยร์และมีเกอลง, ซูดาน, ไต้หวัน, ตุรกี, เกาะเล็กรอบนอกของสหรัฐอเมริกา, สหราชอาณาจักร, สหรัฐอเมริกา และ หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐอเมริกา
 3. โปรโมชั่นนี้จำกัดให้สมาชิกใช้สิทธิ์ได้เพียงหนึ่งครั้งเว้นแต่ว่าจะมีระบุชัดเจนในข้อตกลงและเงื่อนไขของโปรโมชั่นนั้นๆ การระบุตัวตนของสมาชิกจะขึ้นอยู่กับองค์ประกอบพื้นฐานต่างๆ ทั้งหมดหรือส่วนใดส่วนหนึ่ง ดังต่อไปนี้ ชื่อ, ที่อยู่, อีเมล, ที่อยู่ไอพี, หมายเลขบัตรเครดิต, ข้อมูลบัญชีทางการเงิน คอมพิวเตอร์ที่ใช้สมัครเข้าเว็บไซต์ และ/หรือข้อมูลการยืนยันตัวตนอื่นๆ
 4. สมาชิกอาจไม่สามารถเข้าร่วมมากกว่าหนึ่งโปรโมชั่นในเวลาเดียวกัน การที่จะเข้าร่วมโปรโมชั่นใหม่ได้นั้น โปรโมชั่นปัจจุบันจะต้องสิ้นสุดหรือทำการยกเลิก
 5. การเข้าร่วมโปรโมชั่นนี้ สมาชิกยอมรับที่จะไม่ถือโทษหรือกระทำการใดๆ ที่เป็นอันตรายต่อ  SBOBET, ตัวแทนทางกฏหมาย, พันธมิตร, องค์กรเอเย่นต์, เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง, ผู้บริหาร, พนักงานและเอเย่นต์ จากผลกระทบที่เกิดขึ้นหรือความสูญเสียใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรับรางวัล และ/หรือการเข้าร่วมโปรโมชั่น
 6. เครดิตที่ได้จากโปรโมชั่นใช้ได้กับ SBOBET สปอร์ตบุ๊คเท่านั้น และไม่มีผลกับ คาสิโน การแข่งหรือเกมส์
 7. โบนัสและเงินรางวัลไม่สามารถโอนไปยังบัญชีอื่นได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตและขึ้นอยู่กับดุลพินิจของ SBOBET เพียงผู้เดียว
 8. การตัดสินใจทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับโบนัสหรือโปรโมชั่นจาก SBOBET ถือเป็นที่สิ้นสุดและจะไม่มีการอุทธรณ์หรือพิจารณาใหม่
 9. ในกรณีที่พบหลักฐานหรือการบ่งชี้ใดๆ ที่นำไปสู่ ‘การวางพนันที่ผิดปกติ’ (ตามที่ระบุในข้อตกลงและเงื่อนไขทั่วไป) หรือช่องโหว่ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับโปรโมชั่นหรือโบนัส SBOBET ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนโบนัสจากข้อเสนอนั้นๆ และสามารถใช้ดุลพินิจที่จะปรับสถานะการวางพนันให้เป็นออดซ์ที่ถูกต้อง, ยกเลิกการวางพนันฟรี หรือทำให้การวางพนันที่ใช้โบนัสยอดฝากให้เป็นโมฆะ
 10. หากมีการตรวจพบว่าสมาชิกมีความพยายามที่จะฉ้อโกง หรือละเมิดระบบโบนัส เช่นเดียวกับการวางพนันทุกวิธีในรายการการแข่งขันเดียวเพื่อที่จะให้ผลลัพธ์มีผลต่อผู้อื่น รวมถึงการใช้เทคโนโลยีหรือบอทเพื่อทำให้ระบบเกิดความผิดพลาด หรือกระทำการใดๆ ที่ไม่ถูกต้องและผิดกฎหมายเพื่อให้ได้มาซึ่งโบนัส โบนัสและ/หรือเงินรางวัลเหล่านั้นจะถูกปรับตามความเห็นชอบของ SBOBET
 11. โปรโมชั่นทั้งหมดของ SBOBET มีไว้เพื่อความบันเทิงและการสันทนาการของผู้เล่น และ SBOBET สามารถใช้ดุลยพินิจในการจำกัดคุณสมบัติของลูกค้าที่สามารถเข้าร่วมในโปรโมชั่นทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนเท่านั้น
 12. SBOBET ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากสมาชิกในกรณีที่ลูกค้าขอยกเลิกหรือถอนเงินก่อนกำหนดตามโปรโมชั่น และ/หรือการร้องขอพิเศษใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับโบนัสและข้อเสนอของโปรโมชั่นต่างๆ SBOBET ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขรวมถึงยกเลิกโปรโมชั่นตามเห็นสมควร เมื่อใดก็ตาม
 13. SBOBET ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบเอกสารการยืนยันตัวบุคคล (เช่น พาสปอร์ต หรือประประชาชน) เพื่อยืนยันตัวบุคคลก่อนทำการถอนหรือจ่ายเงินโบนัส
 14. SBOBET ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเว้นสมาชิกออกจากโปรโมชั่นนี้ได้ทุกเมื่อ รวมทั้งการแก้ไข เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกโปรโมชั่นนี้โดยไม่ต้องให้คำอธิบายใดๆ
 15. การเข้าร่วมโปรโมชั่นนั้น ผู้ที่ได้รับรางวัลและแขกรับเชิญ ได้มอบสิทธิ์แก่ SBOBET และตัวแทน รวมถึงผู้ที่ได้รับใบอนุญาตและผู้ได้รับมอบหมายในการที่จะ:
  i. ถ่ายรูปหรือบันทึกภาพผู้ที่ได้รับรางวัล
  ii. แก้ไข ตัดต่อ ผลิตซ้ำ จัดพิมพ์ และเผยแพร่รูปภาพ บทสัมภาษณ์ การบันทึก และแผ่นฟิลม์ หรือสิ่งใด (“สื่อ”) ในรูปแบบใดก็ตาม และ
  iii. ใช้สื่อบางส่วนหรือทั้งหมด เพื่อการประชาสัมพันธ์ โฆษณา หรือใช้ประโยชน์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์นั้น
 16. ผู้ได้รับรางวัลและแขกรับเชิญ ยินดีที่จะให้ SBOBET บริษัทตัวแทน ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตและผู้ได้รับมอบหมาย นำข้อมูลไปใช้โดยไม่มีการเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ
 17. ข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ได้รับการควบคุมและจัดพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ การแปลภาษาของข้อตกลงและเงื่อนไขนี้เป็นเพียงแค่ความสะดวกทางด้านการบริการเท่านั้น หากในกรณีระหว่างฉบับภาษาอังกฤษกับฉบับภาษาอื่นๆมีความคลุมเครือ  ขอถือสิทธิ์ให้ฉบับภาษาอังกฤษเป็นที่สิ้นสุด
 18. ข้อตกลงและเงื่อนไขอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ข้างต้น ให้ยึดตามภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขทั่วไปของ SBOBET

View in other languages:

Copyright © SBOBET.com. All rights reserved.