Tools
หัวข้อ

SBOBET ปกป้องข้อมูลส่วนตัวของฉันอย่างไร?

หมายเลขอ้างอิง: AA-00241 อัพเดตล่าสุด: 01/27/2015 16:24 86 เรตติ้ง/ 11 ความคิดเห็น  บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?  บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?

SBOBET ให้บริการรับพนันออนไลน์ซึ่งผ่านการรับรองความปลอดภัยทางอิเล็กทรอนิกส์ (VeriSign Extended Validation SSL Certificate) โดยองค์กรชั้นนำ ระบบมาตรฐานความปลอดภัยนี้ช่วยให้ท่านมั่นใจได้ว่า การส่งและรับข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลที่เป็นความลับของท่านจะเกิดขึ้นอย่างปลอดภัย ระหว่างเว็บเบราว์เซอร์ (Web browser) ที่ท่านใช้และระบบฐานข้อมูลเว็บไซต์ (Web server) ของ SBOBET ที่ต้องเข้ารหัสผ่านข้อมูลเท่านั้น

เว็บเบราว์เซอร์แต่ละตัวจะแสดงเครื่องหมายรับรองความปลอดภัยทางอิเล็กทรอนิกส์ (VeriSign Extended Validation SSL Certificate) ที่แตกต่างกัน ท่านสามารถสังเกตการรับรองความปลอดภัยนี้ได้ที่แถบแอดเดรส (Address bar) ของเบราว์เซอร์

Internet Explorer 7
แถบแอดเดรส (Address bar) จะแสดงแถบสีเขียวและมีเครื่องหมายแม่กุญแจ

Internet Explorer 7

Internet Explorer 6
เครื่องหมายแม่กุญแจจะแสดงที่แถบสถานะ (Status bar)

Internet Explorer 6

Mozilla Firefox 2
แถบแอดเดรส (Address bar) จะแสดงแถบสีเหลืองและมีเครื่องหมายแม่กุญแจ

Mozilla Firefox 2

Google Chrome
แถบแอดเดรส (Address bar) จะแสดงแถบสีเหลืองและมีเครื่องหมายแม่กุญแจ

Google Chrome

Apple Safari 3
เครื่องหมายแม่กุญแจจะแสดงที่แถบชื่อหน้าเว็บไซต์

Apple Safari 3

Opera
แถบแอดเดรส (Address bar) จะแสดงแถบสีเขียวและมีเครื่องหมายแม่กุญแจ

Opera

Copyright © SBOBET.com. All rights reserved.