Tools
Language

Điều khoản và Điều kiện của Chương trình Quà Tặng Sinh Nhật

Reference Number: AA-00354 Last Updated: 03/12/2019 12:45 84 Rating/ 31 Voters Was this article helpful?Was this article helpful?Was this article helpful?Was this article helpful?

Điều khoản và Điều kiện của Chương trình Quà Tặng Sinh Nhật


Điều kiện:

  1. Chương trình quà tặng nhân dịp sinh nhật chỉ có giá trị khi bạn nhận được lời mời. Chương trình này không áp dụng cho tất cả các thành viên.

  2. Quà dịp sinh nhật phải được khai báo và sử dụng trước ngày cuối cùng của tháng sinh nhật của thành viên ("Thời hạn khai báo"). Bất kỳ phiếu thưởng nào không được khai báo hoặc sử dụng trong Thời hạn khai báo sẽ bị loại bỏ.

  3. Điều kiện và Điều khoản Phiếu thưởng SBOBET được áp dụng.

  4. Điều khoản và Điều kiện Khuyến mãi Chung  được áp dụng.

View in other languages:

Copyright © SBOBET.com. All rights reserved.