Tools
Language

Làm sao tôi có thể liên hệ với SBOBET?

Reference Number: AA-00289 Last Updated: 10/14/2014 14:41 77 Rating/ 29 Voters Was this article helpful?Was this article helpful?Was this article helpful?
Bạn có thể liên hệ Bộ Phận Hỗ Trợ SBOBET qua:
TRŨ CHUYỆN TRỰC TIẾP
Để được trợ giúp từ chúng tôi, vui lòng nhấp vào đường dẫn Trò Chuyện Trực Tiếp nằm phía trên của trang.
EMAIL
Để được hỗ trợ thêm hoặc gởi thắc mắc, vui lòng liên hệ Bộ Phận Hỗ Trợ SBOBET của chúng tôi qua email support@sbobet.com
.
ĐIỆN THOẠI
Điện thoại tại Châu Âu: +44 1624 721960
Châu Á: +63 28563776 | +63 27296516
FAX
qua fax tại Châu Âu: +44 1624 721966
Châu Á: +63 28563766
SKYPE
Skype SBOBET Tên Skype: sbo-css
VIỆC LÀM
Câu hỏi về việc làm, vui lòng liên hệ Bộ Phận Nhân Sự SBOBET tại jobs@sbobet.com
.


Copyright © SBOBET.com. All rights reserved.